تحقیق بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوءمصرف مواد

پروژه عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد,تحقیق در مورد عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد,تحقیق عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد,دانلود تحقیق عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد,مقاله عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصر
تحقیق بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوءمصرف مواد

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب:فصل اول کلیات پژوهش1-1 مقدمه    142-1 بیان مساله    163-1 اهمیت و ضرورت مساله    184-1 اهداف پژوهش    205-1 فرضیه‌های پژوهش    216-1 تعریف اصطلاحات    21الف: تعریف نظری    21ب: تعریف عملیاتی    21فصل دوم: پیشینه پژوهش- مقدمه    251-2 مباحث نظری    252-2 سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است    263-2 سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست    274-2 اصطلاح شناسی    295-2 سوء مصرف و وابستگی به مواد    306-2 اعتیاد    301-6-2 همه‌گیری شناسی    312-6-2 سبب شناسی    323-6-2 عامل سایکو دینامیک    324-6-2 نظریات رفتاری    335-6-2 وراثت چیست؟    346-6-2 عوامل ژنتیک    367-6-2 عوامل عصبی- شیمیایی    368-6-2 ابتلای همزمان    379-6-2 اختلالات شخصیت ضد اجتماعی    3810-6-2 افسردگی و خودکشی     387-2 اختلالات وابسته به الکل    391-7-2 همه‌گیری شناسی    402-7-2 فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی    403-7-2 شیمی حیاتی یا زیست شیمی    424-7-2 آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم    435-7-2 عوامل شخصیتی و روان شناختی    476-7-2 درمان و بازپروری    498-2 اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)    501-8-2 همه گیری شناسی    512-8-2 نوروفارماکولوژی    513-8-2 اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین    524-8-2 درمان و بازتوانی    539-2 اختلالات وابسته به کافئین    541-9-2 همه گیری شناسی    552-9-2 نوروفارماکولوژی    553-9-2 ژنتیک و مصرف کافئین    564-9-2 کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف    565-9-2 عوارض نامطلوب     576-9-2 درمان    5810-2 اختلالات وابسته به حشیش    591-10-2 همه گیری شناسی    601-1-10-2 شیوع و روندهای اخیر    602-1-10-2 نوروفارماکولوژی    613-10-2 اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش    624-10-2 اختلال اضطرابی ناشی از حشیش    635-10-2 درمان و بازتوانی    6311-2 اختلال وابسته به کوکائین    661-11-2 همه گیری شناسی    662-11-2 هم ابتلائی    673-11-2 سبب شناسی    671-3-11-2 عوامل ژنتیک     672-3-11-2 عوامل اجتماعی و فرهنگی     683-3-11-2 یادگیری و شرطی شدن    684-3-11-2 عوامل دارویی    694-11-2 نوروفارماکولوژی    695-11-2 سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن    716-11-2 اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین     717-11-2 اختلال خلقی ناشی از کوکائین     728-11-2 اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین     729-11-2 اثرات نامطلوب     721-9-11-2 اثرات بر عروق مغزی    732-9-11-2 اثرات قلبی    733-9-11-2 حملات تشنجی    7410-11-2 درمان و بازتوانی    7412-2 اختلالات وابسته به مواد توهم زا    761-12-2 نوروفارماکولوژی    772-12-2 مصرف داروهای توهم زا    773-12-2 آثار روان شناختی    784-12-2 مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی    795-12-2 اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا    806-12-2 اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا    817-12-2 درمان    8113-2 اختلالات مربوط به مواد استنشاقی    821-13-2 نوروفارماکولوژی    832-13-2 اثرات نامطلوب     843-13-2 درمان    8514-2 اختلالات مربوط به نیکوتین    851-14-2 همه گیری شناسی    872-14-2 بیماران روانی    883-14-2 نوروفارماکولوژی    884-14-2 سبب یابی وابستگی به نیکوتین    895-14-2 اثرات نامطلوب     906-14-2 مزایای بهداشتی ترک سیگار    907-14-2 درمان    911-7-14-2 درمانهای روان شناختی    912-7-14-2 درمانهای روانی- دارویی    9215-2 اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)    931-15-2 همه گیری شناسی    952-15-2 نوروفارماکولوژی    963-15-2 هم ابتلائی    974-15-2 سبب شناسی    981-4-15-2 عوامل روانی- اجتماعی    982-4-15-2 عوامل ژنتیک و زیستی    983-4-15-2 نظریه روانپویشی    9916-2 اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)    1001-16-2 همه گیری شناسی    1002-16-2 نورفارماکولوژی    1003-16-2 اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین    1014-16-2 اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین    1015-16-2 درمان    1012-2 پیشینه تحقیق    102فصل سوم: روش تحقیقمقدمه     1051-3 روش تحقیق    1052-3 جامعه آماری تحقیق    1053-3 ابزار اندازه گیری    1054-3 تعیین حجم نمونه    1065-3 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها     1066-3 تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه    1077-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    108فصل چهارم: یافته های پژوهشفصل پنجم: بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری    1211-5 چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟    1212-5 محدودیت های پژوهش    1243-5 پیشنهادهای پژوهش    124پیشنهادهایی به والدین    124پیشنهادهایی به مسوولین     1254-5 محدود کردن دسترسی به دارو    1275-5 آموزش و پیشگیری    1286-5 بهبود درمان و پژوهش    1297-5 توصیه های محافظت کننده    1308-5 فهرست منابع:    133منابع فارسی    134منابع خارجی    135ضمیمه     145بخشی از متن تحقیق:چکیده پژوهش پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی مؤثر در بروز سوء مصرف مواد پرداخته است. به همین منظور در کنار سؤال اصلی مبنی بر «مقایسه تأثیر عوامل زیستی مؤثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، یک سؤال دیگر با توجه به متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل در افراد معتاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.روش پژوهش توصیفی از نوع علمی، مقایسه‌ای وجامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد مستقر در زندان مرکزی اصفهان در سال 1387 و همچنین دانشجویان به عنوان گروه شاهد بوده است. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از معتادین و 60 نفر از افراد عادی بوده که گروه معتادین به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و گروه غیرمعتاد به وسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه 60 سؤالی‌ گری و ویلسون بوده است که از روایی و پایایی مناسبی در تحقیقات قبلی برخوردار بوده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آزمون T و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر می‌باشد: …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 145

 

تحقیق عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد تحقیق در مورد عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد دانلود تحقیق عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد پروژه عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مقاله عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصر

 • شیپ فایل کاربری اراضی استان اصفهان

  دانلود نقشه کاربری اراضی استان اصفهان,شیپ فایل کاربری اراضی استان اصفهان,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان اصفهان,نقشه ی کاربری اراضی استان اصفهان دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان اصفهان دانلود فایل نقشه ی کاربری اراضی استان اصفهان مشخصات سیستم…

 • پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن

  پرسشنامه اهمیت وزن,پرسشنامه تاثير زندگي بر وزن,پرسشنامه تاثیر وزن,پرسشنامه سبك زندگي موثر بر وزن,پرسشنامه سبک زندگی,پرسشنامه فشار اجتماعي,پرسشنامه ناراحتي جسماني,پرسشنامه هيجان هاي منفي,پرسشنامه وزن افراد دانلود پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع…

 • گزارش کارآموزی رنگ سازی در کارخانه تولید رنگ

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی رنگسازی,دانلود گزارش کارآموزی رنگ سازی,دانلود گزارش کارآموزی رنگسازی,گزارش کارآموزی رایگان رنگسازی,گزارش کارآموزی رنگ,گزارش کارآموزی رنگرزی,گزارش کارآموزی رنگسازی,گزارش کارآموزی شیمی رنگ دانلود گزارش کارآموزی رنگ سازی در کارخانه تولید رنگ دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی رنگ سازی…

 • گزارش کارآموزی اداره برق

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی اداره برق,دانلود گزارش کارآموزی اداره برق,دانلود گزارش کارآموزی اداره برق رایگان,گزارش کارآموزی اداره برق,گزارش کارآموزی اداره برق استان,گزارش کارآموزی اداره برق رایگان,گزارش کارآموزی اداره برق شهرستان دانلود گزارش کارآموزی اداره برق دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی اداره…

 • پاورپوینت محیط تحول سازمانی

  پاورپوینت تحول سازمانی,پاورپوینت محیط تحول سازمانی,تحقیق تحول سازمانی,تحقیق محیط تحول سازمانی,تحول سازمانی,تحول سازمانی pdf,تحول سازمانی ppt,تحول سازمانی چیست,محیط تحول سازمانی,مقاله تحول سازمانی,مقاله محیط تحول سازمانی دانلود پاورپوینت محیط تحول سازمانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع محیط تحول سازمانی،در قالب…

 • پاورپوینت آشنایی اصول پایپینگ (piping)

  آشنایی با پایپینگ,آموزش پایپینگ,آموزش مقدماتی پایپینگ,اصول پایپینگ,انواع پایپینگ,پایان نامه پایپینگ,پایپینگ,پایپینگ چیست,پروژه پایپینگ,تحقیق پایپینگ,دانلود تحقیق پایپینگ,دانلود مقاله پایپینگ,کارآموزی پایپینگ,مقاله پایپینگ دانلود پاورپوینت آشنایی اصول پایپینگ (piping) دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی اصول پایپینگ (piping)،در قالب ppt و در 29…

 • هیدرولیک در ماشین آلات

  پاورپوینت هیدرولیک,پاورپوینت هیدرولیک در ماشین آلات,پایان نامه هیدرولیک در ماشین آلات,پروژه هیدرولیک در ماشین آلات,تحقیق هیدرولیک در ماشین آلات,تحقیق هیدرولیک ماشین آلات,مقاله هیدرولیک در ماشین آلات,هیدرولیک در ماشین آلات,هیدرولیک ماشن آلات دانلود هیدرولیک در ماشین آلات دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق ارزيابي عملكرد كاركنان

  ارزيابي عملكرد,ارزيابي عملكرد كاركنان,تحقیق ارزيابي عملكرد كاركنان با فرمت word,تحقیق مدیریت ارزشيابي مشاغل,فنون ارزيابي عملكرد كاركنان,معيارهاي ارزيابي,مقاله ارزيابي عملكرد كاركنان دانلود تحقیق ارزيابي عملكرد كاركنان دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد ارزيابي عملكرد كاركنان،در قالب word و در 29 صفحه، قابل…

 • تحقیق آسيب شناسي سازمان

  آسيب شناسي سازمان,تحقیق آسيب شناسي سازمان,تحقیق آسيب شناسي سازمان با فرمت word,تحقیق در مورد آسيب شناسي سازمان,دانلود مقاله آسيب شناسي سازمان,سازمان,سازمان دولتی,مدیریت آسيب شناسي سازمان,مدیریت سازمان,مقاله آسيب شناسي سازمان دانلود تحقیق آسيب شناسي سازمان دانلود فایل در این تحقیق، آسيب…

 • تحقیق سببیت بین ضرر و فعل زيانبار

  پایان نامه پیرامون ضابطه و معيار تجاوز,پایان نامه رشته حقوق,پایان نامه سببیت بین ضرر و فعل زيانبار,تحقیق سببیت بین ضرر و فعل زيانبار,دانلود تحقیق سببیت بین ضرر و فعل زيانبار,سببیت بین ضرر و فعل زيانبار,ضرر و فعل زیانبار,مفهوم ضرر و…