تحقیق تاریخچه کامل حمله مغول

پروژه تاریخچه کامل حمله مغول,پروژه در,تاریخچه کامل حمله مغول,تحقیق در مورد تاریخچه کامل حمله مغول,دانلود تحقیق تاریخچه کامل حمله مغول,دانلود رایگان تحقیق تاریخچه کامل حمله مغول,مقاله تاریخچه کامل حمله مغول,مقاله در مورد تاریخچه کامل حمله مغول
تحقیق تاریخچه کامل حمله مغول

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:يكي از
مدارس قديم ايران كه در تبريز در نيمه اول قرن هشتم هجري داير بوده مجتمع «
ربع رشيدي » مي باشد ، كه اين مجتمع از نظر اصول كلي مديريت و آموزش و
شيوه ي اداري با تمام مدارس قبل و معاصر بعد از خود تفاوت كلي داشته است .يكي
از علل انتخاب اين موضوع نيز همين دليل مي باشد . پس از مشورت با استاد 
گرامي جناب آقاي دكتر قرچانلو به بررسي و مطالعه ي منابع و ماخذ موجود
پرداختم . منابع و ماخذ بررسي شده همه مربوط به زمان ايلخانان مغول مي باشد
، كه مهم ترين آنها در مورد اين موضوع وقف نامه  ربع رشيدي ، مكاتبات
رشيدي و جامع التواريخ مي باشد . ( قابل ذكر است كه هر سه اين منابع اثر
خواجه رشيد الدين فضل الله همداني مي باشد ) از منابع ديگري كه مورد
استفاده قرار گرفته است ، تاريخ اولجايتو ابوالقاسم عبدالله بن محمد كاشاني
و حيب السير خواند ميرمي باشد .از ماخذ معاصر ديگري كه استفاده شده
است مي توان به تاريخ مغول عباسي اقبال آشتياني و امپراطوري صحرا نوردان
رنه كروسه و تاريخ مغول  اشيولر بر تولد اشاره كرد . با توجه به محل
سكونت خود در شهر مقدس مشهد ، به كتابخانه هاي آستانه قدس رضوي كه مجهز
ترين و بزرگترين كتابخانه ي اين شهر مي باشد مراجعه نمودم ؛ به غير از كتاب
جامع التواريخ هيچ كدام از كتابهاي ديگر خواجه رشيد الدين فضل الله همداني
در اين كتابخانه موجود نبود .بنابر اين به كتابخانه ملي در تهران مراجعه نمودم و بخش هايي از اين كتابها راكپي گرفته و مورد استفاده قرار دادم .در
اين رساله ابتدا به بررسي بسيار مختصر و فشرده ي اوضاع سياسي و اجتماعي
قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري قمري ، دوران خواجه رشيد الدين فضل الله
همداني بنيان گذار ربع رشيدي زندگي مي كرده است ، مي پردازيم .بهترين منبع براي بررسي اين دوره كتاب جامع التواريخ خواجه رشيد الدين فضل الله همداني و از ماخذ تاريخ مغول اقبال آشتياني مي باشد .سپس
به تحقيق در مدارس هم عصر و مشابه ربع رشيدي در آن دوره پرداخته و با
مقايسه ي اين موسسات بتوانيم اين مجتمع علمي و آموزشي  را به خوبي بشناسيم و
ويژگي هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي اواخر قرن و اوايل قرن هشتم هجري قمري
را به خوبي  معرفي كنيم و مقام و موقعيت علم و علما را معرفي        مي
نماييم ، زيرا استيلاي مغول در ايران جز خرابي و هرج و مرج و كشتار اثر
ديگري در اذهان مردم باقي نگذاشته است .بنابر اين  وقتي از چنين مجتمع
علمي و آموزشي در آن برهه تاريخي نام برده مي شود مي توان نتيجه گرفت كه
فرهنگ و تمدن و تفكر ايرانيان مسلمان حتي در چنان دوره هايي هم از درخشش و
پيشرفت باز نمانده است و حتي با توجه به آزادي مذهبي  كه در اين  دوران به
وجود آمده فرقه هاي مختلف اسلامي از جمله شيعيان فشارهاي دوره هاي قبل را
از ياد برده و توانسته اند در اين مقطع به تجديد قوا و گسترش مذهب شيعه به
خصوص در دوران اولجايتو بپردازند كه بازتاب آن در دوره هاي بعدي كاملا
مشهود بوده است . فصل اولنگاهي كوتاه به حمله مغول و حكومت ايلخانان ايجاد
امپراطوري مغول در قرن هفتم و هشتم هجري قمري ، اهميت تاريخي جهاني دارد .
اين امپراطوري شامل سرزمينهاي بسيار وسيعي بود كه از اقيانوس آرام و آسياي
شرقي و مركزي يعني چين و تبّت و تركستان شرقي و تا درياي مديترانه
وخاورميانه ، يعني كشورهاي ايران ، عراق ، تركيه ، سوريه ، اردن و صحاري و
سرزمينهاي مجاور درياي سياه و قسمت سفلاي رودخانه هاي دن و ولگا و
قزاقستان  و كشورهايي از اروپاي شرقي ، ادامه داشت . فتوحات مغولان براي
ايران و تمام سرزمينهاي ياد شده ، بلا و بختي عظيمي به همراه آورد . ابن
اثير مورخ مسلمان ( 556 ـ 632 هـ ) كه معاصر مغولان و شاهد  وقايع بوده
چنين مي نويسد :  « اگر مي گفتند كه از زمان  خلقت آدم ابوالبشر تا كنون
جهان چنين مصيبتي را به خود نديده ، درست گفته بودند . زيرا تاريخ چيزي كه
شبيه به اين و يا نزديك بدين باشد ، نشان نمي دهد . بزرگترين بلا و مصيبتي
كه تاريخ  نقل مي كند ، همانا رفتار بخت النّصر با اسرائيليان است كه چگونه
آنان را مصدوم و اورشليم را ويران ساخت ولي اورشليم در برابر كشورهائي كه
اين ملاعين غارت و اقبال آشتياني ، تاريخ مغول ، ص 318 ويران كردند و
فرزندان اسرائيل در مقام قياس با كسانيكه اينان نابود ساختند ، كه بودند ؟
زيرا عده ساكنان تنها يكي از شهرهائيكه به دست اينان ويران شد ، بيشتر از
تمام افراد بني اسرائيل بوده و شايد تا آخر الزمان مردم چنين وقايعي را ،
مگر هجوم يأجوج و مأجوج  ، ديگر نبينند . حتي دجّال كساني را كه مطيع وي
گردند ، امان مي دهد ، و فقط كساني را كه در برابر او پايداري كنند ، نابود
مي سازد . ولي اينان به هيچ كس رحم نكردند و زنان و مردان و كودكان را
كشتند ، شكم زنان باردار را دريدند و جنين را كشتند . »   شايد همين گفته
ابن اثير كافي باشد كه ما ابعاد اين فاجعه و مصيبت بزرگ را درك كنيم و
نيازي به توضيح بيشتر نداشته باشيم . اين قوم ، قبايل چادرنشيني بودند كه
در اعماق آسياي مركزي زندگي مي كردند و بزرگترين اين قبيله ها يا اولوسها
عبارت بودند از « نايمانها ، كرائيتها ، مركيتها ، تايچيوتها ، كرولنها ،
تاتارها و اونگوتها » كه در سرزميني كه از غرب تا بخش علياي زود ايرتيش
ورود جيحون ، از شرق تا كوههاي خينگان و اطراف درياچه بايكال ادامه داشت ،
سكونت داشتند . شغل اصلي آنها پرورش دامهاي گوناگون بود .   « دين اصلي
مغولان شمني و رب النوع اصلي ايشان « آسمان آبي ابدي » بود . به رب
النوعهاي زمين و ارواح گوناگون نيز تعظيم مي نمودند . مغولان معتقد بودند
كه دشمنان جادوگر ، قادرند با ارواح  مربوط گشته آنها را محسور سازند و
ارواح هنگام خطر به ياري آنان بيايند وبه دفاع از خويش برخيزند . ولي بخشي
از نايمانها دين بودا و مذهب  نستوري مسيحي را از اويغورها پذيرفته بودند .
»  بنيانگذار امپراطوري مغول ، تموچين فرزند يوكاوي بهادر از خاندان
اعيان بورجگين از قبيله تايچيوت بود . او پس از به زير فرمان در آوردن كليه
قبايل آسيايي مركزي ، در سال 603 هـ / 1206 م در كنگره يا قوريلتاي قبايل
چادر نشين مغول در سن پنجاه سالگي به سمت خان بزرگ سراسر مغولستان ، انتخاب
و نام چنگيز خان را پذيرفت و به اين ترتيب دولت مغول پديد آمد و سازمان
يافت و « ياساي بزرگ » كه شامل نظامات و مقررات خشن نظامي بود ، شكل گرفت و
به عنوان قانون اساسي دولتهاي مغول ، شمرده شد . اين اتحاد بزرگ مغولستان ،
موجب ايجاد قدرت نظامي نيرومندي گشت كه چنگيز خان از آن براي فتوحات و
جهانگشايي خود استفاد كرد …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 165

 

تاریخچه کامل حمله مغول تحقیق در مورد تاریخچه کامل حمله مغول دانلود تحقیق تاریخچه کامل حمله مغول دانلود رایگان تحقیق تاریخچه کامل حمله مغول پروژه تاریخچه کامل حمله مغول مقاله تاریخچه کامل حمله مغول مقاله در مورد تاریخچه کامل حمله مغول پروژه در

 • پاورپوینت سیستم مالی شرکت برق استان خراسان

  پاورپوینت سیستم مالی شرکت برق استان خراسان,تحقی,دانلود پاورپوینت در مورد سیستم مالی شرکت برق استان خراسان,دانلود پاورپوینت سیستم مالی شرکت برق استان خراسان,دانلود رایگان پاورپوینت سیستم مالی شرکت برق استان خراسان,سیستم مالی شرکت برق استان خراسان پاورپوینت سیستم مالی شرکت…

 • تحقيق ليست حساب هاي ايران بتون ساز

  ايران بتون ساز,تحقيق حسابداري,دانلود تحقيق,شركت ايران بتون ساز,كار تحقيقي حسابداري,ليست تنخواه,ليست حسابها,ليست داراييها دانلود تحقيق ليست حساب هاي ايران بتون ساز دانلود فایل « دارائيهاي جاري »بانك و صندوق : اين حساب مخصوص ثبت وجه نقدي است كه در مؤسسات…

 • تحقیق مفهوم انفجار

  pdf,word,انفجار,پاورپوینت,پایان نامه انفجار,پروژه انفجار,پروژه در مورد انفجار,تحقی,تحقیق آماده در مورد انفجار,تحقیق در مورد انفجار,جغرافیا,دانلود تحقیق انفجار,دانلود رایگان تحقیق انفجار,رایگان,مقاله انفجار,مقاله در مورد انفجار,ورد تحقیق مفهوم انفجار رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق: تعریف انفجار انفجار اعم از عادی یا…

 • تحقیق بورس و تاریخچه آن

  بررسی بورس و تاریخچه آن,بورس و تاریخچه آن,تاریخچه بورس,تاریخچه بورس اوراق بهادار,تاریخچه بورس ایران,تاریخچه بورس لندن,تحقیق بورس و تاریخچه آن,تحقیق تاریخچه بورس,مقاله بورس و تاریخچه آن,مقاله تاریخچه بورس دانلود تحقیق بورس و تاریخچه آن دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بورس و…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صدوق (واقع در استان یزد)

  استان یزد,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صدوق,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صدوق (واقع در استان یزد)…

 • جزوه آمار و احتمال

  جزوه آمار احتمال,جزوه آمار احتمال حسابداری,جزوه آمار احتمال دبیرستان,جزوه آمار احتمال کاردانی کامپیوتر,جزوه آمار احتمال مهندسی,جزوه آمار احتمال مهندسی pdf,جزوه آمار احتمال مهندسی پارسه,جزوه آمار احتمال یازدهم جزوه آمار و احتمال رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه آمار و احتمال،در…

 • تحقیق مداخله بشردوستانه و منشور ملل متحد

  مداخله بشر دوستانه,مداخله بشر دوستانه pdf,مداخله بشر دوستانه از ممنوعیت تا ضرورت,مداخله بشر دوستانه چیست,مداخله بشر دوستانه در اسلام,مداخله بشر دوستانه در افغانستان,مداخله بشر دوستانه در عراق,مداخله بشر دوستانه شورای امنیت تحقیق مداخله بشردوستانه و منشور ملل متحد رفتن به…

 • تحقیق بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی

  پلاستیکی,صندلی,طرح تولید,مکانیک خودرو تحقیق بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی،در قالب word و در 62 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول- کلیات تحقیق 1-1) مشخصات متقاضیان طرح 2-1)…

 • نقشه طبقات اقلیمی استان ایلام

  انواع اقلیم استان ایلام,شیپ فایل طبقات اقلیمی استان ایلام,نقشه ی انواع اقلیم استان ایلام,نقشه ی طبقات اقلیمی استان ایلام دانلود نقشه طبقات اقلیمی استان ایلام دانلود فایل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان ایلام مشخصات سیستم تصویر لایه:   Geographic Coordinate…

 • بسته آموزشی "قانون القای الکترومغناطیسی فارادی" (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)

  جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک سوم ریاضی,فیزیک 3 تجربی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه 11,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سوم تجربی,فیزیک سوم ریاضی,میدان مغناطیسی دانلود بسته آموزشی "قانون القای الکترومغناطیسی فارادی" (فیزیک…